Knatteloppet, ca 800 meter:

Karta kommer!

 

Varvbanan, 5,3Km:

Banan är omväxlande med perfekta skogsstigar med bred spång, stenig i korta delar av brandområdet och korta ställen med stockar i brandområdet.

Banprofil

Bansträckningen kan ändras vid oväntade händelser.