Det händer i kroppen när du löper intervaller

Intervallträning har en förvånansvärt bra effekt på både formen och hälsan. Om vi tittar närmare på vad som händer i kroppen då vi utsätter oss för tuffa och effektiva turbopass, så kan vi se att de sätter igång en positiv kedjereaktion som involverar såväl inre organ och muskler som hjärnan.

1. Lungorna

Intervallträning stärker lungvävnaden och andningsmuskulaturen så att blodet syresätts bättre. Dessutom bildas fler förgreningar vid lungornas ytterkant vilket gör att de kan transportera mer syre till blodet.

2. Blodet

Blodvolymen, alltså mängden blod i blodkärlen, ökar. En större blodmängd innebär mer syre till musklerna.

3. Hjärtat

Hårda intervaller gör att hjärtat blir starkare och att hjärtats slagvolym ökar. Det innebär att hjärtat kan pumpa ut mer blod för varje slag. Ett effektivt hjärta behöver inte slå lika ofta och därför sjunker vilopulsen efter en tids intervallträning.

4. Musklerna

Lungorna, blodet och hjärtat transporterar gemensamt ut syre till musklerna. Inne i själva muskeln förbättras de processer som omsätter syre till energi, och du kommer därför inom kort att kunna producera mer energi med hjälp av syret. Dessutom stärker den hög­intensiva träningen musklerna.

5. Hjärnan

Intervallträning förbättrar även koordinationsförmågan. Det innebär att hjärnans förmåga att styra kroppen blir bättre eftersom de löptekniska kraven ökar när löptempot stiger. Både musklerna och cellerna i varje enskild muskel blir bättre på att samarbeta. Resultatet av detta blir en förbättrad löpekonomi, dvs. du gör av med mindre energi för att springa i en viss hastighet.

Referens: https://aktivtraning.se/traning/intervaltraning/din-kropp-alskar-intervaller