Det är lätt att nå Skräddartorpet med bil eller tåg.