Boka tidigt för att synas en längre tid på webben!

Ett företag kan vara en viktig arena för friskvårdsarbete, så att de anställda blir gladare och friskare. Därför stödjer vi arbetsgivaren (gratis) med följande möjligheter för att främja detta viktiga arbete, som är avdragsgill:

 • Företaget låter VirsboRUN administrera de som anmäler sig och efter tävlingen faktureras företaget med deltagarnas namn och när de anmälde sig (bestämmer anmälningskostnaden). Företaget kan sätta ett maxantal
 • Företaget skickar in en lista på deltagare (namn och knatte/herr/dam) och SK TRIM Virsbo fakturerar företaget 200 kr/deltagare om den kommer in minst 2 veckor före tävlingen och därefter följer den taxan som finns beskriven
 • Företaget kan uppmana de anställda att deltaga och i efterhand få tillbaka anmälningsavgiften

Kontakta: virsborun@virsborun.se

Företaget får utöver det deltagarna får:

 • Företagets namn kommer att finnas på Skräddartorpet, VirsboRUN website och Facebook
 • Företaget har också möjlighet att få ett eget bord för sina anställda/reklam/produkter under tävlingen
 • Företaget kan lägga ner något i påsen med nummerlapp (före tävling)
 • Företaget syns mer!
  • bjuda in tidningarna från regionen
  • prognosen är att något över 200 deltagare och åskådare per tävling
  • över 100 träffar på hemsidan per dag före tävlingen
  • Facebooksidan ca 70 följare och räknar med att det kommer att öka under våren fram till tävlingen
 • Och inte minst så stödjer ni alla som deltar!

Det går inte att få tillbaka efter att man har betalt. Allt deltagande sker på egen risk.