Ett företag kan vara en viktig arena för friskvårdsarbete, så att de anställda blir gladare och friskare. Därför stödjer vi arbetsgivaren (gratis) med följande möjligheter för att främja detta viktiga arbete, som är avdragsgill:

  • Företaget låter VirsboRUN administrera de som anmäler sig och efter tävlingen faktureras företaget med deltagarnas namn och när de anmälde sig. Företaget kan sätta ett maxantal

Kontakta: virsborun@virsborun.se

Allt deltagande sker på egen risk.