Den stora vinsten är att man kommer ut i naturen, men en underbar middag på Wirsbo Herrgården skulle vara en perfekt avslutning på dagen i Virsbo.

Det blir också någon typ av pris till alla som avslutar ett varv eller knatteloppet.