Nästa steg är att du ska betala till SK TRIMs Swish (1230 2656 60) eller bankgiro 290-0389, SK TRIM Virsbo

Du kan se ditt namn på websidan ”https://virsborun.se/deltagare/” inom några dagar eller en vecka.

Tack

Om du får problem kontakta ”ekonomi@virsborun.se ”
Du är inte säker på din plats förrän du har betalt.


Välkommen !

Det går inte att avanmäla sig efter att man har betalt. Allt deltagande sker på egen risk.