Vi välkomnar marknadsförsäljare, knallar och lokalproducenter till Skräddartorpet. Vi är glada om du kan ställa ut något för försäljning och/eller någon typ av service under tävlingsdagen. Vi tar inget betalt för detta.
Boka tidigt för att synas en längre tid på webben!

 • Namn kommer att finnas på VirsboRUN website och Facebook
 • Eget bord, ca 4*2 meter (i mån om att vi har något extra bord så får ni låna)
 • Syns mer!
  • bjuda in tidningarna från regionen
  • prognosen är att något över 200 deltagare och åskådare per tävling
  • över 100 träffar på hemsidan per dag före tävlingen
  • Facebooksidan har idag 130 följare och det ökar till vår glädje
 • Ni får tillgång till en plats senast en timme före start och vi avslutar efter tävlingens slut, runt kl 15:00.

Vad vi vill få för information från dig:

 1. Namn och en kort säljande beskrivning på vad du säljer/service
 2. Om du har en trevlig bild också

Skicka till: virsborun@virsborun.se
Vi återkommer till dig när vi vet om vi har plats och att det du ska sälja/service är OK. När det blir ja,så lägger vi ut texten på de olika media vi har, så att du syns.

En deltagare får behövlig fotmassage av en massör! Han verka trivas.

Kontakta: virsborun@virsborun.se