Vi hälsar er varmt välkomna att delta i VirsboRUN dagen. Verksamheten startar kl 9:30 och upphör kl 15:00. Om det önskas erbjuds pizza kl 18:00. Vi är tacksamma för bidrag från alla som kan och önskar hjälpa oss.
F
ör att anmäla er intresse, vänligen skicka ett mail till virsborun@virsborun.se.