Du är mycket välkommen att hjälpa och bli en del av VirsboRUN dagen. Vi behöver frivilliga på många olika platser och desto fler vi blir dessto bättre och roligare.

Skicka ett mail till: virsborun@virsborun.se