Du är mycket välkommen och behövd till att bli en del av VirsboRUN dagen. Vi börjar kl 9:30 på morgonen och slutar kl 15:00. Sen blir det pizza kl 18:00 för dom som vill. Vi behöver frivilliga på många olika platser.

Skicka ett mail till: virsborun@virsborun.se